21.9.2003: Ernæringspolitik

Brydeforbundet har nu taget fat på et højaktuelt område ved at udforme en ernæringspolitik. Et udvalg har i nogle måneder arbejdet med et oplæg, der nu er godkendt i forbundsbestyrelsen. Til hver og én af målgrupperne er der udarbejdet handlingsplaner for nævnte aktiviteter, og arbejdet er allerede gået i gang. Her følger politikken i sin helhed:

Indledning/Baggrund
Brydning er opdelt i vægtklasser for at sikre ensartede konkurrencevilkår. Styrke er en afgørende faktor i brydning, men da kropsvægten bestemmer hvilke modstandere, der skal kæmpes imod, er den relative styrke vigtigst.

Relativ styrke defineres som styrke i forhold til vægt. For den enkelte bryder kan det være fristende at vælge en så lav vægtklasse som muligt for at få størst mulig udbytte af sin fysiske kapacitet.

Spiseforstyrrelser er ikke så kendt et fænomen i dansk brydning, men opdelingen i vægtklasser disponerer til vægtpineri og i yderste konsekvens spiseforstyrrelser – sammen med den øgede konkurrence. Ydermere er der kommet flere pigebrydere, hvilket giver andre udfordringer til trænere og ledere, da de ikke skal tackles på samme måde.


1. Formål
Formålet med DB’s ernæringspolitik er at bidrage til, at brydere under DB sikres optimale betingelser for en ernæringsmæssig, præstationsfremmende og sund udvikling – både på kort og langt sigt.

2. Gyldighed/omfang
Nærværende politik dækker alle udøvere under DB – eliten såvel som bredden. Som følge af de muligheder, den absolutte elite under Eliteudvalget har for rådgivning gennem eksperter fra Team Danmark, kan det accepteres, at denne absolutte elite gives visse muligheder for optimering af kost og træning, som ikke anses for acceptabel for den øvrige idræt.

3. Ansvar
Det politiske ansvar for implementering og overholdelse af den formulerede ernæringspolitik påhviler DB’s bestyrelse.

4. Målgrupper
A. Eliten
B. Bredden
C. Trænere – ledere – forældre

Generelt vil DB tilbyde undervisning, vejledning og information om både ernæring og hensigtsmæssigt vægttab via forbundets uddannelsessystem og breddekonsulent.

5. Prioritering/aktiviteter
A. Eliten:
For eliteudvalgets bruttogruppe er der mulighed for at få individuel ernæringsvejledning hos TD’s ernæringsvejledere f.eks. med henblik på optimering af kost, vægtøgning og vægtreduktion samt ændring af kropssammensætning.

Der skal i samarbejde med TD afholdes undervisning og uddannelse af brydere under eliteudvalget mindst én gang årligt.

Der skal være opmærksomhed på tendenser til vægtpineri og en parathed til at ændre den negative adfærd.

Det daglige ansvar samt vejledning af brydere under eliteudvalget påhviler Eliteudvalget og dets Trænerteam.

B. Bredden:
Der skal generelt ikke opfordres til vægttab. Der tages skarpt afstand fra vægttab blandt unge under 15 år. Her ses bort fra vægtreduktion som er sundhedsfremmende over for sygdomme som fedme, diabetes, hjertekarsygdomme og lignende.

Vægttab defineres som restriktivt madindtag forud for indvejning. Et udskudt måltid på vejedag defineres ikke som vægttab. Brug af sauna og lignende defineres selvsagt også som vægttab.

For at mindske vægtfokuseringen skal alle puslinge, der deltager ved stævner (med vægtklasseinddeling) kun vejes 2 gange årligt – inden 1. januar og 1. september. Herefter skal disse puslingebrydere have lov til at stille op i samme vægtklasse indtil næste halvårlige indvejning.

C. Trænere – ledere – forældre:
Der skal være opmærksomhed på tendenser til vægtpineri og en parathed til at forsøge at ændre den negative adfærd.

Trænere/ledere samt forældre skal have undervisning og information omkring kost og ernæring samt viden omkring risikofaktorer i forhold til vægtpineri og udvikling af spiseforstyrrelser.

Forbundets Uddannelsesudvalg i samarbejde med Breddeudvalget er ansvarlig for gennemførelse af uddannelse samt information til trænere, ledere og forældre.

6. Særlige prioriteringsområder
Doping:
Danmarks Brydeforbund tager afstand fra enhver form for brug af doping.

Den enkelte udøver er altid selv ansvarlig for det han/hun indtager og vil altid selv skulle stå til ansvar for en positiv dopingprøve, også selv om denne ikke måtte være en følge af en bevidst handling, men f.eks. forurenet kosttilskud.

Kosttilskud:
Kosttilskud i bred forstand må anses for at have en minimal effekt på idrætspræstationer sammenlignet med optimal kost og træning.

Danmarks Brydeforbund tager afstand fra generel brug af kosttilskud. Brug af kosttilskud kan kun anbefales til den absolutte elite efter individuel vejledning og kontrol af Team Danmarks ekspertgruppe til optimering af en i forvejen udarbejdet og afprøvet kost- og træningsplan.

 
Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]