27.3.2004: Elitesatsningsforbund!

Danmarks Brydeforbund har succes på elitefronten. Vores samarbejdspartner, Team Danmark, har nemlig ”forhåndsgodkendt” DB som elitesatsningsforbund.

For forbundets eliteudvalg betyder dette, at udvalget nu kan realisere den ultimative ”drøm” – et elitecenter – med en fastansat træner, der sørger for daglig træning for forbundets bruttotrup.Den største ”forhindring” lige nu er, at forbundet ikke har fået tildelt et fast tilholdssted, da der stadig er uklarheder omkring fremtiden for kasernen i Farum. Team Danmark arbejder med et koncept, hvori der er etableret tre elitelandsbyer, nemlig Århus, Brøndby og Farum. Eliteudvalget ser Farum som det bedste bud på et elitecenter i brydning. I Farum er der allerede etableret en velfungerende elitelandsby, hvor flere elitesatsningsforbund dyrker deres daglige træning og en ”Team Danmark stab”, der blandt andre består af fysioterapeut, massør, læge og styrketræner samt en madordning, som selvsagt sørger for sund kost til idrætsudøverne. Bryderne i bruttotruppen får stillet disse ressourcer til rådighed. Maden skal man naturligvis betale for.

På nuværende tidspunkt håber vi på en afklaring på situationen i Farum inden sommerferien, så vi kommer i gang med centertræningen i løbet af efteråret. Elitesatsningen med et elitecenter betyder selvsagt, at der bliver tale om ændringer i både arbejdsform og struktur, men det ser vi blot som en god mulighed for at fremme eliten og de interesserede på forskellige niveauer.Tanken er stadig at bibeholde en talenttrup med tilknyttet træner. Endvidere vil vi forsøge at ”genetablere” regionstræning med en træningsaften om ugen både på Sjælland og i Jylland. Denne træningsaften vil blive ledet af talenttruptrænerne, og der vil være fri adgang for alle interesserede. Ud over centertræneren bibeholder vi stadig landstræneren, der er øverste ansvarlige for alt det sportslige.

I Eliteudvalget er vi helt overbeviste om, at et elitecenter er vejen frem, hvis vi skal have brydere på seniorniveau, der kan klare sig i den internationale konkurrence. Der er en del brydere, der har vist, at de har talentet. For at nå helt til tops kræves dog en stor indsats rent træningsmæssigt. Netop her mener vi, at elitecenteret vil gøre den store forskel.For at komme i betragtning til nævnte bruttotrup skal man være indstillet på at flytte tæt på centeret. Man er selv ansvarlig for at finde bolig og job, men eliteudvalget vil forsøge at hjælpe bryderne mest muligt med at finde både et sted at bo og et job, hvor arbejdsgiveren er fleksibel og indstillet på, at bryderen ikke har helt ”normale” arbejdstider. For brydere, der stadig studerer, er det lidt lettere, da der er etableret kollegium, og der er flere læreanstalter, der tilbyder studier i henhold til en Team Danmark ordning, hvor uddannelsestiden bliver forlænget, men hvor man til gengæld får mulighed for også at dyrke sin sport i dagtimerne.

Er du interesseret og/eller har du spørgsmål angående elitecenteret, er du velkommen at kontakte eliteudvalgsformanden Erik Nyblom.Billederne er taget ved Eliteudvalgets træningssamling ved centeret i Århus den 5.-7. marts og er fra søndagens Grind Match. Efter femten minutters opvarmning står der en times uafbrudt kamp på programmet! Her skal begge brydere forsøge at køre den anden helt ”flad” – noget, bryderne virkelig arbejdede seriøst på
 
Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]