19.5.2004: Dommerkategorier

Der har i en årrække været dommermangel i dansk brydning. Igennem de sidste mange år er der, med varierende succes, igangsat forskellige initiativer. Faktum er, at situationen stadig ikke ser for godt ud.

For at lette rekrutteringen er det besluttet at indføre et regelsæt, der fortæller alle hvilke retningslinjer, der er gældende for dommerne under Danmarks Brydeforbund.

Forbundets dommerudvalg har sammen med bestyrelsen udarbejdet følgende forslag til karriéreforløb for dommere:

Kategorier:
– Kandidater
– Kategori 2 og sidedommere
– Kategori 1
– International

Nedenstående retningslinjer skal være med til at synliggøre krav til dommere på forskellige niveauer, men også synliggøre retningslinier der er gældende med hensyn til avancement fra én kategori til en anden.


Kandidater:
Alle med interesse kan tilmelde sig som kandidat direkte til udvalgsformanden eller udvalgsmedlemmerne. Udvalget sørger for, at pågældende får tilsendt et dommerkort (kandidat) samt et uddrag af dommerreglerne. Kandidater skal deltage i begynderturneringer/Jyllandsserien.

Udvalget sørger for, at kandidaterne får ”personlig” vejledning ved ovennævnte stævner, hvor kandidaten i første omgang fungerer som bisidder ved sidedommeren.

For oprykning til følgende kategori kræves deltagelse ved minimum fem stævner for at opnå en vis rutine. Udvalget kan alternativt tilbyde et koncentreret forløb – for eksempel et klubbesøg med praktisk træning i 3-4 timer. For oprykning kræves, at kandidaten består en praktisk prøve, og det er kandidaten selv, der kontakter dommerudvalget for nærmere aftale om tidspunkt for prøve. En dommerkandidat får ikke – til forskel fra øvrige dommere – udbetalt dommerhonorar.

Sidedommere:
Alle kandidater, der har bestået ovenstående prøve, kan fungere som sidedommere ved åbne stævner i ind- og udland. Sidedommere, der på et senere tidspunkt ønsker at virke ”på madrassen”, skal kontakte dommerudvalget for nærmere aftale om godkendelseskriterier.


Kategori 2:
Disse dommere kan dømme ved alle stævner i ind- og udland. Man skal kunne udføre dommerhvervet på alle pladser med en vis rutine, overblik og kompetence. For oprykning til kategori 1 kræves deltagelse ved minimum 15 stævner. Oprykningsprøven indbefatter både en skriftlig og praktisk prøve, hvor den praktiske prøve afholdes i forbindelse med danske mesterskaber i ungdomskategorierne.

Kategori 1:
Kan dømme ved alle stævner i ind- og udland. Der er krav om deltagelse ved minimum 15 stævner om året for at opretholde den rutine, som det må forventes, at en dommer i kategori 1. har opbygget. Dommere, der ikke deltager i det påkrævede antal stævner pr. år, bliver kontaktet af dommerudvalget for afklaring af situationen, med henblik på eventuel nedrykning i kategori. Da dommere i denne kategori bliver udtaget til dommerkoordinatorer, skal dommerne deltage i listeførerkursus hvert år. Der arrangeres teoretisk og praktisk prøve for kategori 1 dommere hvert år.

Dommere, der vil prøve på en international dommerkarriere, skal ud over ovennævnte krav desuden kunne bestå en listeførerprøve, da listeføring er en del af den internationale prøve. Tilmelding til international prøve skal godkendes af forbundsbestyrelsen. Udgifterne til den internationale dommerprøve betales ikke af brydeforbundet.

International:
Det forpligter at være international dommer. For at bibeholde det internationale dommerkort skal dommeren i henhold til FILA regulativet som minimum deltage ved ét FILA stævne hvert år. Herudover skal dommeren – for at opretholde rutinen – deltage som dommer ved minimum 20 stævner pr. år. Hvis dommeren i øvrigt opfylder de nationale krav, udtager forbundet dommeren til minimum ét FILA stævne pr. år.

Det forventes, at dommeren arbejder seriøst med dommergerningen og er indstillet på at gå op til international dommerprøve mindst hvert andet år. Dommeren skal sammen med udvalget udarbejde en individuel målsætning, hvor begge parter forpligter sig. Målsætningen skal forelægges forbundsbestyrelsen til godkendelse. Så længe målsætningen overholdes, kan udvalget støtte den internationale karriere.

Generelt:
Det er dommeren selv, der vælger, hvor langt denne ønsker at gå. Rækker interessen ikke længere end til sidedommer, er dette også fuldt accepteret. Alle dommere med licens forventes at deltage i udvalgets dommerkurser. Dommerudvalget kan naturligvis dispensere i enkeltsager, hvor der foreligger særlige omstændigheder.

På vegne af dommerudvalget
Allan Larsen
 
Klik her for at deltage i debatten.
Der er oprettet 3 indlæg.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]