14.1.2005: Brydning og skatten 2005

DIF laver indimellem et skattehæfte, som desværre er så omfangsrigt, at man som bryder helt opgiver. Lovgivningen på området er delt op for ulønnede og for lønnede ledere.

Ulønnede ledere:

Rejse- og befordringsgodtgørelse
Der må udbetales 50 kr. for hver gang, du har været ude til kampe/møder mv. i fem timer – men ikke 100 kr., hvis man på den samme rejse er borte fra hjemmet i 10 timer.

Telefon og Internet
Der kan her udbetales 1.200 kr. uden dokumentation.

Andre administrationsomkostninger
Til dækning af f.eks. frimærker, kontorartikler og møder kan der udbetales 800 kr.

Særlig beklædning
Uden dokumentation kan der ydes godtgørelse på 1.500 kr. til vask og vedligeholdelse af træningstøj.

Dommere
Kan i stedet få en godtgørelse på 300 kr. pr. turnering.

Kørsel
En leder eller træner kan få en skattefri kørselsgodtgørelse – i 2005 3,10 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,68 kr. pr. km for resterende km. Den ulønnede leder skal ikke reducere sit kørselstilskud, når han når 60 gange til samme træningsted. Det skal den lønnede. Han skal så droppe ned til 1,68 kr. For at få sin kørsel godkendt af ligningsmyndighederne skal der foreligge et kørselsregnskab.

Lønnede ledere, konsulenter og trænere:

Jeg har lige nævnt kørsel, hvor der er en 60 dages regel. Men ellers er det: 3,10 kr. pr. km for de første 20.000 og 1,68 kr. for de resterende. Hvis man får mindre udbetalt end statens takster, kan man i princippet fratrække resten på sin selvangivelse. Men kørselsgodtgørelsen skal helt ned på under 1,85 kr. for at det kan svare sig.

Rejsegodtgørelse
Vore ledere kan ikke undslå sig, at de spiser sammen med holdet. Derved kan de ikke få del i statens takster for diæter på en rejse. Arbejdsgiveren har ret til at yde 1/4 af kostdelen 408 kr. eller i alt 102 kr. til kaffe, mønttelefon mv.

Proffer
Vi har i år set, at enkelte kan tjene på deres idræt i Sverige og Tyskland. Men husk, man er skattepligtig i det land (den kommune), man er tilmeldt folkeregisteret. I en del tilfælde ville det være klogt at spørge en revisor. Eksempelvis kan det vise sig som en boomerang at blive berømmet i den lokale avis.

Bent Lauritsen


 
Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]