Regulativ for DB's æresnåle


Tildeling af DB’s æresnål vil ske efter nedennævnte retningsli­nier. Ansøgninger om tildeling af DB-nåle skal indeholde fyldige oplysninger, angivelse af mesterskaber mv. og indsendes til DB.

DB’s æresnål i bronze

 

DB’s æresnål i sølv

 

DB’s æresnål i guld

 

Indstilling til DIF’s ærestegn af medlemmer under DB vil kun­ne ske, når der foreligger meget vægtige grunde herfor. Ledere, som har virket i klubbestyrelse i mindst 25 år samt medlemmer, som har udført andet stort arbejde til gavn for brydesporten og idrætten, vil kunne komme i betragtning. Personen skal have erhvervet DB´s guldnål.

 Medlemmer under DB, som har modtaget de tidligere sølv- eller gulderkendelser, og som stadig tager aktiv del i vor idræt, kan ved indsendelse af ansøgning få tildelt ovennævnte æresnål i sølv el­ler guld.


[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]