Brydeforbundet Informerer
nr. 3 udsendt den 31. august 1998 


Brydeforbundet Informerer byder efterårssæsonen velkommen, fortrinsvis med praktiske informationer som følge af repræsentantskabsmødet i juni måned.

Fra uddannelsesudvalget er der udsendt information til klubberne om, at der sker ændringer og ikke afholdes DB Seminar på Lalandia i september.
Kategori 1 instruktørkursus afholdes 11.-13. september i Frederiksværk.
Kategori 3 kurset foregår i Århus, den 13.-15. november. Husk tilmelding senest den 1. oktober til sekretariatet.
Kontaktpersoner: Bjarne S. Thomsen, Erik Nyblom, Benjamin Nielsen, Sekretariatet.

Regulativet for danske, jyske og sjællandske mesterskaber har gennemgået mange ændringer. Mange af ændringerne var forberedt af bestyrelsen før repræsentantskabsmødet, men herefter er der lavet yderligere små ændringer som følge af ønsker fra repræsentanter for klubberne.
De væsentlige nye elementer i det nu gældende regulativ er følgende:

Endelig har bestyrelsen understreget det vigtige i at overholde reglerne om træneres beklædning samt deltagernes beklædning ved præmieoverrækkelsen.
Som det fremgår af den udsendte terminsliste, vil de næste mesterskaber blive afholdt den 7.-8. november i år, nemlig SM og JM for drenge/ungdomshold og ungdom/juniorhold.
Kontakt: Bestyrelsen / Sekretariatet.

Frank L. Jensen har modtaget Idrættens Solskinspris for sit store arbejde som træner for talenttruppen. Til denne trup er den internationalt erfarne svensker Benni Ljungbäck blevet ansat som gæstetræner. Se omtalen i næste nummer af forbundsbladet Brydning, som er i trykken ved udsendelse af dette nyhedsbrev.
Kontaktperson: Bent Lauritsen.

DB's bestyrelse har efter repræsentantskabsmødet følgende sammensætning, hvor fire af medlemmerne samtidig er valgt som udvalgsformænd:
Formand Allan Jakobsen, næstfmd. Knud Erik Johansen, kasserer Bent Lauritsen, sekretær Flemming Nielsen, eliteudv.fmd. Ib Knudsen, breddeudv.fmd Lars Sjørslev, uddannelses-udv.fmd. Bjarne Stolten Thomsen og dommerudv.fmd. Tommy Hogrefe Andersen. Suppleant: Erik Nyblom.
Kontaktpersoner: Allan Jakobsen og Knud Erik Johansen.

DB's love blev på repræsentantskabsmødet ændret. Det væsentligst bestod i ændringer i organisationsstrukturen samt regler omkring klubskifte.
Som det fremgår ovenfor, er bestyrelsens sammensætning ny. Desuden er arrangementsudvalget og pige/kvinde-udvalget nedlagt. Bestyrelsen overtager ansvaret for arrangementerne, bl.a. mesterskaber og terminslister, med sekretariatet til at udføre opgaverne. Ansvaret for piger og kvinder vil ligge i både elite- og breddeudvalget, som vil gøre brug af kontaktpersoner med særlig erfaring med aktiviteter for piger og kvinder.
Hvad angår klubskifte, er det indført, at der kun kan skiftes klub i perioden 15. april - 31. januar. Der kan altså ikke foretages klubskifte i forårsperioden, hvor de fleste mesterskaber ligger placeret. Samtidig gælder særligt for udlændinge, som ikke de seneste 2 år har haft fast bopæl i Danmark, at licens skal være indløst inden 31. januar, for at de kan deltage på et seniorhold ved mesterskaberne.
Kontakt: Sekretariatet.

Priserne for deltagelse i mesterskaber og køb af DB licenser blev på R-mødet forhøjet.
DB startlicens: 100 kr.
Individuelle jyske og sjællandske mesterskaber: 75 kr.
Danish Open samt DM for drenge, ungdom og junior: 100 kr.
DM for senior: 150 kr.
Holdmesterskabsturnering: 500 kr./hold
Det årlige kontingent fra foreningerne til DB ligger uændret på 750 kr.
Kontakt: Sekretariatet.

Udmærkelser fra repræsentantskabsmødet 1998:
Årets seniorbryder: Hassan Torabi, Thor Nykøbing.
Årets juniorbryder: Håkan Nyblom, Herning Brydeklub.
Årets ungdomsbryder: Brian Jørgensen, AK Frem.
Årets drengebryder: Mark O. Madsen, Thor Nykøbing.
Årets pigebryder: Anne Christensen, Husum IF.
Årets leder: Morten Hansen, Thor Nykøbing.
Desuden modtog Rasmus Hjørringgaard, FfI, P.O. Jensens Mindelegat lydende på 500 kr.

DB Æresnåle uddelt i sommeren:
I forbindelse med AK Frems 60 års jubilæum uddeltes æresnåle, og der er desuden uddelt en æresnål i AK Rolf. Bronzenåle: Inge Ildvad, Jens Jensen Kjær, Fritz Møller, Jan Leth Nielsen, alle AK Frem, samt Morten Helt, AK Rolf. Sølvnåle: Mogens Ildvad, Allan Ingstrup, Oluf Kristensen, Karen Knudsen, alle AK Frem. Guldnål: Ib Knudsen, AK Frem.

Ny adresse for vor nye næstformand:
Knud-Erik Johansen, Læsøvej 7, 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 52 32. Mobil 20 11 36 32.

Landstrænerens ny adresse:
Benjamin Nielsen, Lindebjergvej 70, 3370 Melby. Tlf. 40 42 29 92

Ny formand i BK Viking:
René Ullmann, Heimdalsvej 7, lejl. 608, 3600 Frederikssund. Tlf. 40 72 35 37

Ny sendeadresse til IK Skovbakken:
Benny Brøndsholm, Vejlby Vænge 281, 8240 Risskov. (Tlf. 86 21 07 02)

E-mail til Gert Hansen, FfI:
gert.h@get2net.dk


[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]