Brydeforbundet Informerer
nr. 4 udsendt den 8. oktober 1998 


I indbydelsen til de kommende holdmesterskaber for Drenge/Ungdom og Ungdom/Junior er der angivet fejlagtige fødselsår for de brydere, der kan deltage på holdene. Her følger de rigtige.
Drenge/Ungdom: 1981 - 1987, dvs. brydere som i år er fyldt eller fylder 11-17 år.
Det skal for disse hold særligt bemærkes, at det er tilladt at stille med brydere, der er født i 1981. Ifølge den nye aldersinddeling er disse brydere ungdom resten af året, selv om de har fået udstedt en juniorlicens.
Ungdom/Junior:
1978 - 1983, dvs. brydere som i år er fyldt eller fylder 15-20 år.
Aldersinddelingen fremgår af det nyligt udsendte regulativ.


Kategori 3 instruktørkurset, som vil foregå i Århus, den 13.-15. november, har stadig ledige pladser. Der kan derfor fortsat ske tilmelding frem til fredag den 16. oktober.
Kontaktpersoner: Bjarne S. Thomsen, Erik Nyblom, Benjamin Nielsen, Sekretariatet.

Allan Jakobsen modtog ved sin 50-års fødselsdagsfest Danmarks Idræts-Forbunds Ærestegn som en hædersbevisning for sit mangeårige virke som dommer og leder inden for brydesporten. Jørgen Aage Simonsen fra DIF's bestyrelse overrakte ærestegnet, hvilket er beskrevet i DIF's blad, Idrætsliv, nr. 16, side 14.
Kontakt: Bestyrelsen / sekretariatet.

Erik Poulsen har bestået eksamen til international dommer og derfor placeret i den internationale kategori 3. DB råder nu over i alt 6 internationale dommere, hvor Tommy Hogrefe Andersen, Poul Bengtsson og Peter Rafn ligeledes er i kategori 3, mens Arne Frahm og Jørn Krogsgaard er i kategori 2. Derudover har Leo Peitersen og Allan Jakobsen status som internationale æresdommere.
Kontaktperson: Tommy Hogrefe Andersen.

Husk dommerkurserne, der foregår den 17.-18. oktober i hhv. vest og øst. Lørdag den 17. oktober er der kursus i Horsens i BK Hermods lokaler på adressen Enggade 8 (adressen er anført rigtigt i indbydelsen, men står forkert i adresselisten) - søndag den 18. oktober foregår dommerkurset i Næstved hos AK Rolf.
Kontaktperson: Tommy Hogrefe Andersen.

I Esbjerg er der planer om at starte en brydeklub. Til den ny klub i Esbjerg søges kontakt med en eller flere personer, der er strandet i Esbjerg-området. Personen behøver ikke nødvendigvis at have trænererfaring, da vi samtidig hermed forsøger at finde en sådan i en jysk klub til hjælp for opstarten. Kender du en person med interesse for brydning, som er flyttet til området, bedes du kontakte Bent Lauritsen på tlf. 97 22 22 l5.
Kontaktperson: Bent Lauritsen.

Nordjysk Brydering har ændret i deres stævnekalender for at undgå sammenfald med andre stævner. Det fortsatte program ser herefter således ud:
31. okt. 1998 NB Randers
21. nov. 1998 NB Goliath
9. januar 1999 NB Vejgaard
6. februar 1999 JM begyndere Jyden
6. marts 1999 NB Aars
Kontaktperson: Jan Jensen, fmd. for Nordjysk Brydering.

Hassan Torabi var med ved VM i Sverige. Da en række personer har haft lyst til at kommentere
Hassans deltagelse ved VM i Sverige – uden at kende baggrunden - skal vi herved redegøre for hændelsesforløbet.
Hassan fik på baggrund af en henvendelse fra Thor N. i januar accept af såvel bestyrelse som eliteudvalg på, at han kunne få lov at stille op uden omkostninger for Danmark. I lang tid troede vi ikke, det kunne arrangeres, på grund af hans job som massør mv. for det svenske landshold, men da han stillede med en amerikansk kollega ved svenskernes sidste l4 dage lange træningslejr, kom der pludselig 11 dage før VM en forespørgsel fra officiel svensk side, om vi ville lade Hassan stille op. Da der var givet forhåndstilsagn allerede i januar - og han i øvrigt meldtes i god form - var der ikke noget problem, og udtagelsen blev da også straks bekræftet af cheftræner Benjamin Nielsen. På grund af den korte tid kom meddelelsen ikke ud i alle hjørner. Der har været kritik af udtagelsen og af Hassans indsats. For svenskerne var det vigtigt, at det danske flag også var til stede - og for os er det altid vigtigt at styrke båndene med vore nordiske samarbejdspartnere. Hassan tabte til Hakki Bazar, Tyrkiet (Verdensmester 1995 og Europamester 1996), og til Andrezj Wronski, Polen (Olympisk mester 1996), på teknisk fald temmelig let. Hele den dag gik Hassan i øvrigt rundt med "Danmark" på ryggen og kom i fjernsynet som sådan, når han hjalp med svenskernes skader.
Hassan blev i år kåret som årets bryder, han deltager i svenske træningslejre og endelig var han den eneste, der vandt en dansk sejr over Norge i landskampen. I stedet for de negative røster ville det være gavnligt om der var flere, der hjalp til med at skabe en elitedisciplin hos vore seniorbrydere, så vi kan afstå fra at være berettigede til at vælge en 36-årig vice-veteranverdensmester til årets bryder.
Kontaktpersoner: Bent Lauritsen og Ib Knudsen.

Ved VM i Gävle var det glædeligt, at lille Danmark havde så mange tilskuere med. Der var kommet folk fra Herning, Frederiksværk, Nykøbing, brdr. Casparsen samt Ib og Bent fra henholdsvis eliteudvalg og bladet. Mesterskabet var nær ved at blive en direkte fiasko for Sverige, men i sidste øjeblik reddede Martin Lidberg en bronzemedalje hjem. Det blev i øvrigt eneste vesteuropæiske medalje og sammen med USA de eneste til den vestlige verden. Tyskerne fik som bedste placering en sjetteplads. For første gang i historien fik Asien lige så mange mesterskaber som Europa – Og endelig viste Karelin, at han nu helt er sin skade kvit og er lige så suveræn som i gamle dage.
Kontaktperson: Bent Lauritsen.

Den danske senior-elitegruppe består nu af følgende brydere i de tre kategorier:
Elitetrup
: Søren Brogård.
Kandidattrup: Carsten Jensen - Allan Zandberg - Michael Ingel.
Observationstrup: Jan Schou - Ib Schou - Mads Juhl - Hassan Torabi.
Kontaktperson: Benjamin Nielsen.

Talenttruppen har fået en overbygning af supertalenter med særligt potentiale.
Supertalenttrup: Lukas Poplawski - Morten Helt - Brian Jørgensen.
Kontaktperson: Frank L. Jensen.

Bladet Brydning er denne gang udkommet seks uger efter, vi har afleveret det - og nedfotograferet med 50%, hvilket bl.a. betyder, at alle indvendige billeder mister det meste af deres værdi. I bladledelsen vil vi tage en snak med forlaget, men vi tror ikke meget på, at samarbejdet kan fortsættes. Vi kigger os derfor om efter en anden bogtrykker - så hvis du kender en bogtrykker, der er kendt for at kunne overholde tidsfrister og har et rimeligt prisleje, så lad os høre fra dig.
Kontaktpersoner: Allan Jakobsen og Bent Lauritsen.


[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]