Brydeforbundet Informerer
nr. 1 udsendt den 4. februar 1999 


Benni Ljungbäck er med virkning fra 1. februar blevet ansat som cheftræner for Danmarks Brydeforbund, med ansvar for hele DB´s elitesatsning.
Benni har siden sommerferien været tilknyttet talenttruppen, med henblik på VM for cadetter, som foregår fra den 28. til 31. juli 1999 i Nykøbing Falster. Dette arbejde vil fortsætte uforandret frem til ungdomsverdensmesterskabet. Træningssamlingerne for senior vil blive afviklet sideløbende med talenttruppen.
Kontaktperson: Ib Knudsen.

Morten Hansen, BK Thor, har modtaget DB's æresnål i sølv. Nålen blev overrakt af formand for Danmarks Brydeforbund, Allan Jakobsen, ved Morten Hansens fødselsdagsreception i Nykøbing Falster, den 8. januar 1999.
Kontaktperson: Allan Jakobsen.

Louise Jensen vandt to kampe i en stor international turnering i den lille franske by, Tourcoing.
Hun vandt sine indledende kampe over henholdsvis Gobrie Asserat, Frankrig og Anna Holk, Sverige – begge på fald. I puljefinalen tabte hun imidlertid til Youkiko Inone, Japan.
Efter de nye regler gled hun derefter ud, men blev dog placeret som nr. otte.
Anne Christensen var også med, men blev i sin første kamp skadet.
Kontaktperson: Slawomir Poplawski, tlf. 44 66 93 58.

Håkan Nyblom blev med en tredieplads i 54 kg. bedste dansker ved Klippan Cup, 30. januar. Hassan Torabi blev nr. fire i 130 kg., medens Jan W. Schou blev nr. 5 i 69 kg.
De tre øvrige danske brydere, Karsten Jensen, Ib W. Schou og Morten Helt gled hurtigt ud af turneringen. Morten Helt præsterede imidlertid en flot præstation, da han kun blev besejret 9-11 af Isaak Theodoridis, der blev nr. 3 ved EM i København 1992.
Kontaktpersoner: Benni Ljungbäck, tlf. 0046 431 243 03, og John Ottesen.

Ved Vantaa Cup i Finland, d.12.-13. december 1998, deltog Jan Schou og Michael Ingel for Danmark. FILA turneringen havde samlet 118 deltagere fra 10 nationer.
Jan Schou - 69 kg, 17 delt. Nr. 2.
OVS
VO Timo Nurmi Koovee, Finland Teknisk fald 15-0 2.47 min.
VO Tauno Perälä NJ, Finland Teknisk fald 10-0 1.26 min.
VO Brian Van Hoven USA Tid 9-0 6 min.
TT Andrei Fedin RUS Tid 0-3 6 min.
Michael Ingel - 58 kg, 16 delt. Uplaceret.
mon Sundell TVM, Finland Tid 6-0 6 min.
TT Terho Kettunen Finland Teknisk fald 1-11 2.11 min.
TT Martin Duaine USA Fald 2.50 min.
Kontaktperson: Ib Knudsen.

Til Nord Vest Cup i Kristiansund, 19. - 21. februar, er følgende brydere udtaget: 58 kg. Michael Ingel, 69 kg. Jan Schou, 76 kg. Søren Brogård.
Kontaktperson: Ib Knudsen.

Til Sweden Cup i Malmø, 26.-28. februar, er følgende brydere udtaget: 54 kg. Håkan Nyblom, 58 kg. Michael Ingel, 69 kg. Jan Schou, 76 kg. Søren Brogård.
Kontaktperson: Ib Knudsen.

Arrangør efterlyses til DM Junior, 10. april 1999. DB skal have ny arrangør pga. lokaleproblemer hos Alsia i Sønderborg, hvor mesterskabet skulle have fundet sted.
Kontakt: Sekretariatet.

Alle piger/kvinder tilbydes deltagelse i Sydsports Cup i Ekeby, Sverige. Der er samtidig træningssamling. Afrejse fredag eftermiddag, den 19. februar, hjemkomst søndag den 21. februar. Tilmelding til sekretariatet senest den 10. februar.
Kontaktpersoner: Ole Petersen, tlf.. 9812 9722, og Janne Folden, tlf. 9827 1220 .

Til JM og SM for senior hold, er der tilmeldt i alt 9 hold.
JM, 27. februar 1999, får deltagelse af BK Hermod, Herning, FfI, Kolding og et sammensat hold af Frem, Goliath og Jyden.
Ved SM, 28. februar 1999, deltager HAK Helsingør, BK Thor, AK Heros og et hold sammensat af BK Thor og AK Rolf.
Kontakt: Sekretariat.

8. veteran VM i brydning bliver afholdt den 2.-5. september 1999 i Bukarest, Rumænien.
Der vil blive arrangeret en tur til mesterskabet som en kombineret ferie- og brydetur.
Aars Brydeklub planlægger at køre derned i stor bus.
Jørgen Pilt vil arrangere træningssamlinger og veterantræf. Interesserede ældre brydere (fra 35 år) kan få nærmere information hos kontaktpersonen.
Kontaktperson: Jørgen Pilt, Brydeklubben Goliath

"Wild Weekend i Wejle" er titlen på et uddannelsestilbud, 26.-28. februar 1999, for unge. Weekenden er arrangeret af Ungdomsnetværket, som består af unge fra forskellige idrætsforbund. Fra brydeforbundet er foreløbig tilmeldt: Kristian Larsen, Nysted, Michael K. Hansen, FfI, Benjamin Lynge, Aars, Peter Oksborg, Frem.
Kontaktperson: Ole Petersen.

Coach inspiration -99, som var planlagt til at finde sted den 16. januar, blev desværre aflyst pga. instruktør Lars-Erik Skiölds sygdom. Denne dag, der var forbeholdt inspiration fra den svenske top-træner samt erfaringsudveksling mellem vore danske trænerne, vil blive gennemført senere på året.
Kontaktpersoner: Benjamin Nielsen, uddannelsesudvalget.

Ved Team Danmarks seminar om styrketræning, som foregik 29.-30. januar 1999, deltog
Frank L. Jensen og Mogens Ildvad.
Kontaktperson: Ib Knudsen.

Dommerprøver for dommerkandidater samt for dommere, der ønsker oprykning til en højere kategori, kan aflægges ved følgende 2 stævner i februar:
JM Senior hos BK Thrott i Åbyhøj, lørdag den 20/2.
SM Senior hos AK Dan i Ballerup, søndag den 21/2.
I begge tilfælde begynder prøverne kl. 8,30.
Bemærk, at tilmelding skal ske til Knud-Erik Johansen senest den 17. februar.
Kontaktperson: Knud-Erik Johansen.

Nye godtgørelsessatser – Med virkning fra 1. januar gælder der nye satser for skattefri godtgørelse
til trænere og ledere:
Befordringsgodtgørelse: 2,48 kr. pr. km.
Rejse uden overnatning: 11,25 kr. pr. påbegyndt time, når rejsens varighed er mindst 5 timer.
Rejse med overnatning: Natophold 149,50 pr. overnatning eller efter regning. – Fortæring 269,75 kr. pr. hele døgn og 11,25 pr. påbegyndt time.
Det er en forudsætning for benyttelse af disse takster, at træner/leder ikke får sine omkostninger
dækket af klubben.
Anden godtgørelse for ulønnede trænere og ledere: Telefon 800 kr. Sportstøj 1.000 kr. og administrationsudgifter 600 kr. pr. år.
Brydeforbundet godtgør efter diætregulativet, men kørselsgodtgørelsen er sat op til 1,75 kr. pr. km. Den gamle takst (l,50 kr.) er ikke reguleret i mange år.
Kontaktperson: Bent Lauritsen.

Noter fra DB's bestyrelsesmøde, 16.-17. januar 1999:
Der er vedtaget faste deadlines for udgivelse af adresseliste, love og regulativer, meskerskabsindbydelser og Brydeforbundet Informerer.
Brydeforbundet Informerer vil fremover udkomme hver måned, juni og juli undtaget. Deadline for stof til Brydeforbundet Informerer er sidste tirsdag i måneden.
Ved Cadet VM i Nykøbing Falster vil Danmark stille med den størst mulige, kvalificerede trup.
Ang. forbundsbladet "Brydning" er bestyrelsen meget utilfreds med samarbejdet med den nuværende bladudgiver. Bestyrelsen har derfor besluttet at finde en ny løsning, så vi kan udkomme tilfredsstillende, dvs. kort efter redaktionen er sluttet, med 4 blade om året. Det er bestyrelsens ønske om at nå ud til den størst mulige kreds, og vi opfordrer derfor klubberne til at indsende navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer og trænere.
Desuden vedtog bestyrelsen retningslinjer for fremtidige holdturneringer efter indførelsen af de nye brydekampregler. Disse ændringer, som ses på næste side, træder i kraft omgående og erstatter gamle § 27 i regulativ for danske, jyske og sjællandske mesterskaber.
Kontaktperson: Allan Jakobsen.

Næste bestyrelsesmøde i Danmarks Brydeforbund er den 12.-13. marts. Emner, der ønskes til behandling, indsendes til sekretariatet senest 1. marts.

Holdturneringen vil foregå efter følgende regler:

  1. Placeringerne ved holdmesterskaberne udregnes efter holdmatchpoint.
  2. Enhver holdmatch afgøres på flest sejre i holdmatchen. Det hold, der har vunden flest sejre, vinder holdmatchen og får 2 holdmatchpoint, medens det tabende hold får nul holdmatchpoint.
  3. Hvis en holdmatch ender med lige mange sejre til hvert hold får holdene 1 holdmatchpoint hver.
  4. Efter afslutningen af gruppekampene eller hele turneringen vinder det hold, der har opnået flest holdmatchpoint.
  5. Hvis to eller flere hold efter afslutningen af gruppekampene/turneringen står lige i holdmatchpoint, er det den/de indbyrdes holdmatcher, der er afgørende for deres placeringer. Hvis holdene herefter stadig står lige, tages nedennævnte regler i brug:

Flest 5-0 sejre på fald
------ 4-0 sejre på teknisk fald
------ 4-1 sejre på teknisk fald
------ 4-0 sejr ved diskvalifikation
------ 4-0 --------- opgiver
------ 3-0 sejre på point
------ 3-1 ----------
------ 4-0 --------- skade (ej fremmødt)

Flest tekniske point
Færrest advarsler
Færrest henstillinger for passivitet

  1. Hvis der, under gennemgangen af indbyrdes kampe eller faldsejre o.s.v., forekommer at to hold står lige, er det deres indbyrdes kamp, der er afgørende for deres placering.
  2. Hvis der, under gennemgangen af indbyrdes kampe eller faldsejre o.s.v., forekommer at et eller to hold udskiller sig fra de andre hold, begynder man forfra med indbyrdes kampe med de resterende hold.
  3. Hvis en holdmatch i finalerunden ender uafgjort, findes vinderen efter reglerne i punkt 5.

Kontaktperson: Tommy Hogrefe Andersen.

CIK har fået ny formand: Bjarne Poulsen, Amagergade 11 B, st.tv., 1423 København K.
Tlf. 32 54 05 70. E-mail: b.p.@get2net.dk

Brydeklubben Thor har fået telefon til sit klubhus. Træffetiderne tirsdag og torsdag kl. 16.45-21.30 på nummeret 2193 2475. Denne mobiltelefon vil ligeledes være åben i weekender ved deltagelse i stævner. Desuden har klubben fået sin egen hjemmeside på internettet på adressen:
http://hjem.get2net.dk/bkthor


[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]