Brydeforbundet Informerer
nr. 7 udsendt den 7. oktober 1999 


Verner Strunge modtog ved BK Throtts 80-års jubilæumsreception den 25. september DB’s æresnål i guld. Bjarne S. Thomsen fra bestyrelsen overrakte guldnålen.
Kontaktperson: Bjarne S. Thomsen.

DM for ungdomsholdene, 18.-19. december 1999, kommer til at foregå i Frederikshavn med FfI’s brydeafdeling som arrangør. Der var 4 ansøgende klubber til mesterskabet, som skulle have ny arrangør, og FfI blev blandt andet valgt, fordi klubben i modsætning til de øvrige ansøgere hverken i 1998 eller år 2000 er tildelt noget DM-arrangement.
Kontaktperson: Knud-Erik Johansen.

DB’s formand, Allan Jakobsen, har af personlige årsager fået midlertidig orlov fra bestyrelses-arbejdet. Foreningerne henvises derfor til at benytte sig af muligheden for at rette henvendelse til udvalgene og sekretariatet, medens næstformand Knud-Erik Johansen vil varetage formandens repræsentative opgaver samt ledelse af bestyrelsesarbejdet.
Kontaktperson: Knud-Erik Johansen.

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund planlægger at gennemføre kurset "Mål og Handlinger" med henblik på at opstille mere præcise mål og handlinger for forbundets arbejde. Kurset gennemføres i samarbejde med DIF, og en sandsynlig termin er 13. og 14. november.
Kontaktperson: Bjarne S. Thomsen.

Instruktion i brydeteknik og udveksling af erfaringer blandt de danske klubtrænere vil foregå mandag aften den 11. oktober, når uddannelsesudvalget blænder op for de regionale trænermøder. Her mødes klubtrænerne for at få ny inspiration til træningen i de enkelte klubber. Instruktørerne tilhører DB´s trænerteam og vil formidle noget af den teknik, som vises på DB´s træningslejre.
Møderne afholdes som nævnt mandag d. 11. oktober i tidsrummet kl. 19.00 til 20.30 følgende steder:
Kolding:
Brydeklubbens lokaler. Klostergården, Brostræde 3-5. Instruktør: John Vestergaard.
Aalborg: AK Jydens lokaler. Poul Paghs Gades skole. Instruktør: Henrik Buchholtz.
Roskilde:
Roskilde brydeklubs lokaler. Eriksvej 21. Instruktør: Benjamin Nielsen.
Forud for disse møder har der været afholdt "Coach Inspiration" den 18. september, hvilket omtales i forbundsbladet "Brydning".
Kontaktperson: Benjamin Nielsen.

Dommerudvalget afholdt lørdag den 4. september dommerkursus for alle dommere og dommerkandidater i Hercules’ lokaler i Odense. På kurset fik deltagerne bl.a. et indblik i det nye konkurrencesystem, information om de seneste korrektioner til de nye internationale regler samt praktik på madrassen med illustrationer og vurdering af forskellige situationer. Til kurset var fremmødt 24 deltagere, repræsenterende 13 klubber, der med stort engagement deltog aktivt i dialogen under kurset. Korrektionerne til de nye regler er nærmere beskrevet i forbundsbladet "Brydning".
Hercules havde velvilligt stillet deres lokaler til rådighed for arrangementet og samtidig sørgede de for at alle deltagerne fik en god forplejning under kurset og dermed skabt nogle gode rammer, hvor alle befandt sig godt og følte sig velkommen. Fra Danmarks Brydeforbund skal der hermed lyde en varm tak til Hercules for deres gæstfrihed og velvilje til at være vært for et kursus. Det er nu rart og hyggeligt, at komme ud og besøge klubberne og herigennem få udvidet sit netværk og opleve hvordan deres klubfaciliteter ser ud.
Kontaktperson: Tommy Hogrefe Andersen.

Dommerklubben er efter beslutning fra de tilstedeværende ved dommermødet den 4. september 1999 i Odense blevet nedlagt med begrundelse i den nye struktur i Danmarks Brydeforbund, som betyder, at dommerudvalgsformanden bliver valgt på repræsentantskabsmødet som en del af DB’s bestyrelse.
Knud-Erik Johansen siger tak til bestyrelsen i dommerklubben med håb om stadig at kunne trække på disse dommeres hjælp i forbindelse med arbejdet i dommerudvalget.
Kontaktperson: Knud-Erik Johansen.

Mange af vore bedste brydere er efterhånden blevet tilsluttet svenske hold, der deltager i den svenske serie. Det er derfor blevet nødvendigt at udstikke retningslinier for denne deltagelse for de brydere, der indgår i DB’s elite- og talentarbejde: Man kan ikke deltage for en svensk klub, når der er træningssamling herhjemme, eller man er udtaget på et dansk hold. Der kan kun i helt særlige tilfælde og med cheftrænerens samtykke gives dispensation fra denne praksis.
Kontaktperson: Benni Ljungbäck.

Ved VM for veteraner i Bukarest, Rumænien, hvor der var 30 nationer repræsenteret, blev det til to danske sølvmedaljer. Hassan Torabi genvandt sin sølvmedalje fra 1997 i 130 kg klassen for 34-40 årige. Efter sejre over brydere fra Bulgarien, Rusland og Iran mødte Hassan i finalen tyskeren Andreas Schröder, der vandt med 4-2. Siamak Vallei, der ligesom Hassan er iransk født, vandt i gruppen fra 41-45 år sølv i 58 kg klassen. Efter sejre over en russer og en amerikaner tabte danskeren til Turhan Fiodor, Moldova, med 1-3. Danskernes tredje deltager, Brian Kristensen, vandt en enkelt kamp over en rumæner, hvilket placerede ham som nr. 6 i 69 kg for 34-40 årige.

VM i Athen havde to danske brydere til start, nemlig Håkan Nyblom i 54 kg. og Jan W. Schou i 69 kg. Det blev desværre til lutter nederlag.
Håkan Nyblom tabte til: Assembekov, Kasakhstan på hovedfaldsgreb efter 47 sekunder, til Tibor Olah, Ungarn med 5-7 (4-4 20 sek. før tid) og til Khudoiberdieu, Usbekistan 0-10 efter 4,23.
Jan W. Schou tabte til Liubal Colas, Cuba 0-9 samt til Daniel Schnyder, Schweiz 1-3.
Svenskerne fik en bronze ved Mikael Ljungberg, ellers intet til Norden, mens Cuba fik en flot comeback i verdenstoppen ved at blive nr. 2 i holdkonkurrencen kun knebent slået af Rusland.
Der kommer et meget stort indlæg om VM i "Brydning" nr. 3, der forventes at udkomme 15. november.
Kontaktperson: Bent Lauritsen

Eliteudvalgets nye trupindeling pr. 1/10 er som følger:
Elitetrup: Jan W. Schou. Bruttotrup: Karsten Jensen, Ib W. Schou, Andy Nielsen.
Supertalenttrup: Håkan Nyblom, Mark Kristensen, Lukasz Poplawski, Mark O. Madsen, Morten Helt, Brian Jørgensen. Talenttrup: Johnni Rasmussen, Kasper Svane Jensen, Lars Jørgensen, Martin Nielsen, Nichlas Gottschalk, Nick Jensen, Niels Esbensen, Thomas Lund, Tommy Skov, Anders Dahl, Anders Nyblom, Jacob Ebbesen, Lasse Skifter, Martin Ildvad, Thomas Michelsen, Thomas Nielsen, Lars Brogaard, Kell Kristensen.
Bemærk, at pr. 1. januar kan der optages nye i talenttruppen. Afgørende for optagelse er blandt andet indsats ved observationsstævnerne i Nykøbing 9. oktober og i Herning 27-28. november.
Kontaktperson: Benni Ljungbäck

Nakskov Brydeklub afholder 80-års jubilæumsreception, fredag den 8. oktober 1999, kl. 15-18 i klubbens lokaler.

Brydeklubben Goliath har fået ny formand, mens den afgåede formand fortsætter som klubbens aktivitetsleder. Formand: Bjørn Kofoed, Grættrupvej 6, 7870 Roslev, tlf. 97 59 72 58.
Aktivitetsleder: Jørgen Pilt, Sverrig 4, 7870 Roslev, tlf. 97 59 70 67, mobil 20 31 27 76, e-mail: veteranbryder@get2net.dk


[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]