Brydeforbundet Informerer
nr. 1 udsendt den 18. januar 2000 


Klubskifte: For brydere, der skal have startret til en anden klub end i 1999, skal der løses licens senest mandag den 31. januar med underskrift fra moderklubben (overførselsblanketten kan rekvireres fra sekretariatet). Herefter kan der først igen foretages klubskifte fra 15. april.

Licens for udenlandske brydere: Licenser til år 2000 for udenlandske brydere skal indløses senest mandag den 31. januar.

Instruktørkurset, kategori 3, som foregår i Odense, 4.-6. februar 2000, har tilmeldingsfrist mandag den 31. januar.

Instruktørkurset "Leg i Træningen", som kan følges enten 12. februar i Roskilde eller 13. februar i Randers, har tilmeldingsfrist mandag den 7. februar.
Kontakt: Sekretariatet.

Brydeforbundets formand, Allan Jakobsen, har efter en kort orlov i efteråret meldt sig klar til at genoptage sit formandshverv.

Benjamin Nielsen har overtaget jobbet som formand for breddeudvalget efter Lars Sjørslev, som har meddelt, at han ønsker at blive fritaget på grund af ændringer i sit daglige arbejde.
Benjamin Nielsen indtræder samtidig som medlem af bestyrelsen fra sin tidl. post som suppleant.

Ved Vätter Cup i Huskvarna, Sverige, deltog 11 danske brydere, hvoraf bedste danske resultat var en andenplads til Morten Helt i 69 kg. Kontaktperson: Benni Ljungbäck.

Ændring af forsikringsdækning af skader: En anerkendelse af alle idrætsskader som værende erstatningsberettigede er forsikringsbranchens nytårsgave til de mange idrætsaktive, der hvert år kommer til skade i fritiden. Konsulent i Forsikringsoplysningen, Jes Christiansen oplyser, at der tidligere har været en sondring mellem "selvforskyldte" og "udefrakommende" skader. Som eksempler herpå nævnes, at en knæskade hos en håndboldspiller typisk vil blive dækket, hvis en modspiller forvolder skaden i et sammenstød. – Medens en knæskade, der opstår som en soloskade, typisk ville blive afvist. Men nu er denne sondring altså fjernet, og alle skader dækkes fremover.
Bemærk dog, at man skal have tegnet en ulykkesforsikring, der dækker i fritiden
Kontaktperson: Bent Lauritsen.

DB foretager i dette forår en frafaldsanalyse i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund. Før jul blev der udsendt skemaer til otte klubber, hvor de skulle angive navn, adresser og telefonnr. for alle medlemmer fra årgang 1989. 90 og 91 (Såvel de, der stadig er med, som de frafaldne). Deadline for returnering var sat til 4. januar, men vi mangler p.t. stadig svar fra nogle klubber.

Det næste skridt bliver selve interviewene, som DIF har lavet aftale med studenter fra Institut for Idrætsforskning om at foretage. Vi anmoder alle om at bakke op om denne undersøgelse.
Kontaktpersoner: Bjarne S. Thomsen og Bent Lauritsen

Ansøgninger til forbundet, særligt til breddeaktiviteter (se en beskrivelse af mulighederne i Brydning 3/99), skal sendes til sekretariatet, som sørger for at sende det til alle relevante personer, f.eks. breddeudvalget eller bestyrelsen.
Kontakt: Sekretariatet.

Store Bryde-legedag vil i Storstrøms amt blive afholdt onsdag den 23. august 2000, altså ikke den sidste onsdag i august som tidligere.
Kontaktperson: Morten Hansen, BK Thor.


[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]