Brydeforbundet Informerer
nr. 7 udsendt den 14. november 1997 


Til brydeforbundets hjemmeside vil vi præsentere klubberne med deres logo. Hver klub skal derfor sende et eksemplar i bedst mulig kvalitet af deres logo, enten på hvidt papir eller elektronisk på en diskette eller via e-mail til sekretariatet.

Kontaktperson: Sekretariatet.

 

Med landskampsejre over Norge og Holland må weekenden 26-27. september indskrives i DB's historie som en af de sportslige højdepunkter i nyere tid.

I en tid, hvor vor seniorelite er "smidt ud" af Team Danmark blev det til sejr over såvel Norge som Holland i Århus. Sejren over Norge var en særlig stor opmuntring, da vi ved den sidste landskamp i 1991 tabte så stort som 1-9. Sejren over Holland på 6-2 var den største sejr over Holland nogensinde.

Resultaterne bringes her i den rækkefølge kampene blev udkæmpet:

 

Danmark - Norge: 5-3 (17-13)

54 kg. Håkan Nyblom til Robert Sollie - 0-3

125 kg. Henrik Thomsen over Oddbjørn Hansen - 13-0

58 kg. Michael Ingel over Francis Tangen - 5-2

97 kg. Ole Rosengreen over Ole P. Skilbred - 3-1

63 kg. Mads Juhl over Kjetill Benum - 11-3

85 kg. Rasmus Hjørringaard til Knut 5. Isaksen - fald

69 kg. Jan W. Schou til Stig A. Hansen - 1-4

76 kg. Søren Brogaard over Børge Johansen - 0-0

Bent Lauritsen: "Aldrig har jeg overværet en så spændende 0-0 kamp, hvor begge brydere havde haft 3 parterrefordele. Dommerne skulle herefter skønne om, hvem der havde været den mest angribende - og man blev enige om Søren - til trods for at der var to norske dommere i denne kamp - Flot Sportsmanship".

 

Begge lande har inviteret os til revancheopgør.

I Norge er det 20. februar i forbindelse med Peer Gynt Cup, og i Holland bliver det 17. april i forbindelse med deres internationale stævne.

Kontaktperson: Bent Lauritsen.

 

Throtts internationale stævne var rammen om nogle nye forsøg efter landskampene. Landskampene var anbragt i Århus - primært fordi Throtts stævne i dag er et rigtig godt seniortilbud.

Allan Jakobsen anmodede her såvel Norge som Holland om at deltage i nogle af de forsøg, som FILA har bedt medlemslandene om at gennemføre. Af den lange række af forsøg, der efter topmødet i Rom var nævnt, gennemførte vor formand her tre forsøg, som han senere har bedt de involverede klubber om at give en tilbagemelding på.

Kun en enkelt klub har meldt sig i den retning.

Ved stævnet var der imidlertid en "ond stemning", hvor særligt de danske brydere, opildnet af ledere, der havde misforstået deres opgave, gjorde de velmente forsøg til en farce, hvor kun den norske cat.E dommer, Trond Barosen forsøgte at give advarsler for usportslig optræden, som man faktisk kan, hvis en bryder udviser en adfærd, der ikke er i overens-stemmelse med reglerne om fair play og i øvrigt overtræder FILA’s almindelige regler om at tilstræbe sig den universelle brydning.

Nu bliver det sådan, at Danmark nok må melde tilbage, at det ikke er en god idé, at fratage dommerne magten i passivitets-situationer.

Stævnet havde disse danske resultater:

Kontaktperson: Bent Lauritsen.

 

Bladet "Brydning" kommer efter nytår atter på gaden. Et samarbejde med et reklamebureau har nu gjort dette muligt. Bladet vil komme fire gange om året, første gang primo februar. Bent Lauritsen er stadig bladets redaktør. For at give vore tilgangsprojekter så gode vilkår som muligt, er det redaktørens hensigt, at gøre bladet venligere overfor de helt nye, som det første år vil kunne få bladet uden at løse licens.

I den forbindelse søges en Redaktionsmedarbejder, der kan påtage sig, i samarbejde med redaktion og breddeudvalg, at samle alle resultater fra alle danske turneringer - ikke mindst begynderturneringerne.

Medarbejderen får udover at samle materialet tillige til opgave at renskrive resultaterne, så de ensartet kan komme med i bladet. Det kræver naturligvis, at vedkommende har en PC til rådighed, medens vi stiller scanner og andet relevant udstyr til rådighed.

Kontaktperson: Bent Lauritsen.

 

En trup af de bedste danske piger har været på en oplevelsesrig tur til USA med en afstikker til Canada. De deltog i tre stævner med fine resultater.

I en holdkamp mellem universitetsholdet Minnesota-Morris og Norge/Danmark var der følgende danske vindere: Anne Christensen, Sabine Ottesen og Pia Nielsen.

For de to andre stævner følger her de danske placeringer:

Keystone Open -91 deltagere:

Kadetter (14-16 år)

Senior (Åben for ungdom)

Montreal i Canada (28 deltagere)

Kontaktperson: Ole Petersen.

 

Der afholdes pige-træningslejr i Odense i weekenden 28.-30. november for alle interesserede pigebrydere samt trænere, som ønsker at lære fristil. Tilmelding til sekretariatet senest tirsdag den 18. november.

Kontaktperson: Sekretariatet.

 

Adresseændring: Herning Brydeklubs formand har fået ny adresse.

Erik Nyblom, Slotsgade 30, 6870 Ølgod - tlf. uændret 75 24 47 23

Kontaktperson: Sekretariatet.

 

Eliteudvalget har fået ny formand. Ib Knudsen, Randers, der tidligere har bestridt posten er blevet "headhuntet", ligesom John Vestergaard og Ole Rosengreen (aktivrepræsentant) er kommet til. Udover de nævnte består udvalget af: Bent Lauritsen (sekretær), Niels Casparsen og Benjamin Nielsen, der er trænerrepræsentant.

Kontaktperson: Ib Knudsen / sekretariatet.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 29.-30. november. Eventuelle emner til behandling på dette møde kan tilsendes sekretariatet.

Kontaktperson: Sekretariatet.


[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]