11.3.2002: Årets leder 2001 i Århus

Lars Fonnesbek, brydeklubben Thrott, er den 11. marts blevet valgt til årets leder 2001 i Århus. I begrundelsen for hans valg nævnes bl.a.:

Lars Fonnesbek er en af de personer, som virkelig brænder for idrætten i almindelighed og drengeafdelingen i særdeleshed.

Efter at Lars Fonnesbek stoppede som aktiv bryder, har han engageret sig mere og mere i alle klubbens aktiviter og har i de seneste 4-5 år sat sit betydelige fingeraftryk på stort set alle aktiviteter i klubben.

Som eksempler herpå kan nævnes:

Træner for puslingeholdet som består af de yngste drenge på 6-10 år.
Træner for drenge- og ungdomsholdet som består af drenge i alderen 11-15 år.
Deltager som træner/leder i stævner over hele landet med drengene.
Medlemshvervning blandt andet ved at arrangere opvisning i brydning for skoler og fritidshjem samt på Torvedag i Åbyhøj.
Medvirkende til at arrangere diverse aktiviteter for drengene - hyttetur - julefest - fastelavnsfest - afslutningsfest.
Bestyrelsesmedlem.
Ansvarlig for indkøb af juletræer og juletræssalg, som er en af klubbens vigtige indtægtskilder.

Ved siden af at medvirke ved ovenstående gør Lars et stort arbejde med at skabe en god kontakt til drengenes forældre, hvoraf adskillige ad den vej er blevet engagerede i klubbens aktiviteter.

Samtidig er Lars primus motor i forbindelse med at arrangere 6-8 brydestævner årligt for begyndere i Midtjyllands Bryderings regi. Disse stævner kommer selvfølgelig også Throtts medlemmer til gode.

Lars går ind i alle opgaver i brydeklubben med et vindende engagement og arbejder til stadighed utrætteligt på at forbedre forholdene for klubbens aktive medlemmer.

Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]