5.9.2002: Nyt fra bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 1. september valgte en énstemmig bestyrelse Knud G. Knudsen til at varetage næstformands-opgaverne.

Endvidere blev det besluttet, at vor nye adresseliste kun skal indeholde oplysninger, der er relevante. Der er sendt brev til alle klubber med besked om, at ikke-aktive dommere, listeførere og trænere vil blive slettet. Kriteriet for at stå som dommer og listefører er en gyldig licens.

Der blev også rejst spørgsmål til brydelicenser, og her er det blevet fastslået, at puslingelicenser koster 50 kr. og alle andre 150 kr.

Brydeforbundets næste B-møde vil blive afholdt lørdag den 16. november. Her er du som altid velkommen til at komme med gode ideer og forslag.

Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]