5.3.2001: Præcisering til Mesterskabsregulativ §24

Til alle klubber, dommere og listefører
under Danmarks Brydeforbund

Asserbo den 05.03.01

Præcisering til ”Love & Regulativer, Februar 2000, Mesterskabsregulativ §24”

Danmarks Brydeforbund har modtaget en forespørgsel vedrørende fortolkningen af sidste afsnit i §24 ”Kampregler og holdopstilling” i Danmarks Brydeforbunds Love & Regulativer, februar 2000. Forespørgslen vedrører anvendelse af en kombination af udenlandske og indenlandske brydere på et rent klubhold.

Hensigten med formuleringen er, at en klub kan stille med et rent klubhold, hvorpå der kan deltage 2 brydere med et andet klubtilhør. Afsnittet beskriver ikke den situation, at de 2 brydere, som et rent klubhold må stille med, kan bestå af 1 udenlandsk og 1 national bryder, men det lå i vores hensigt, da vi senest rettede i dette afsnit i regulativet.

Vi beklager, at formuleringen ikke er præcis nok og at vores hensigt ikke kommer til udtryk i dette afsnit. Med øjeblikkelig virkning ændrer vi derfor formuleringen, således at det fremgår, at det også er muligt at stille med et rent klubhold suppleret med 1 udenlandsk og 1 national bryder. Den nye formulering er følgende:

Et rent dansk klubhold kan vælge at stille med maksimalt 2 udlændinge, der ikke opfylder bopælskrav (jf. §9), eller 2 brydere fra én dansk klub, der ikke er tilmeldt holdturneringen, eller 1 udenlandsk bryder der ikke opfylder bopælskrav (jf. §9) og 1 bryder fra en dansk, klub der ikke er tilmeldt holdturneringen.

Jeg håber, at denne præcisering afdækker eventuelle uklarheder eller misfortolkninger.


Med venlig hilsen

Tommy Hogrefe Andersen
Dommerformand

Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]