4.4.2003: Ledige stillinger med store udfordringer

Brydeforbundet har nogle ulønnede ledige stillinger til besættelse ved vort R-møde søndag den 15. juni. Det drejer sig om følgende:

Dommerudvalgsformand
Arbejdsopgaver: Deltage som aktivt medlem af bestyrelsen og være med til at fortsætte den spændende udvikling, som brydeforbundet er inde i.
Være formand for dommerudvalget og sørge for, at vore dommere og listeførere får en god uddannelse – herunder ansvaret for gennemførelse af kurser og prøver i samarbejde med dygtige kollegaer i dommerudvalget. Være ansvarlig for udtagelse af dommere til mesterskaber og internationale arrangementer.
Lederegenskaber og evnen til at udvikle vægtes højere end fagligt kendskab.

Uddannelsesudvalgsformand
Arbejdsopgaver: Deltage som aktivt medlem af bestyrelsen og være med til at fortsætte den spændende udvikling, som klubberne og brydeforbundet er inde i.
Være formand for vort uddannelsesudvalg og gennem et alsidigt kursusprogram sørge for, at brydeforbundet til stadighed kan fortsætte den positive udvikling, vi er inde i. Det er en post, der kræver gode lederegenskaber, kreativ tankegang, vilje og lyst til at videreudvikle mennesker i et godt idrætsmiljø.

Forbundskasserer
Arbejdsopgaver: Deltage som aktivt medlem af bestyrelsen og være med til at fortsætte den spændende udvikling, som brydeforbundet er inde i.
Have stor lyst til at arbejde med budgetter og følge op på disse. Være sparringspartner for bestyrelse og udvalg i økonomiske spørgsmål. Da forbundet har besluttet at omlægge vor økonomi til DIF’s system, vil den første opgave blive – i samarbejde med bestyrelsen og udvalg – at få skabt nye rammer for DB’s regnskabsproces.
Det forventes, at du har den fornødne regnskabsmæssige viden og den ansvarbevidsthed, der skal til for at håndtere ca. 2. millioner kr. årligt.

For alle 3 stillinger kræver det vilje og lyst til at være med i en levende organisation, hvor der hele tiden kræves omstillingsparathed. Vi syntes selv, vi er en dynamisk organisation, der, selv om vi har mere end hundrede år på bagen, til stadighed tager store udfordringer op.

Har du lyst til at høre mere om disse spændende stillinger, er du velkommen til at ringe til undertegnede på tlf. 4733 3498.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Vi tror måske, du er forælder eller interesseret læser af vor hjemmeside. Vi kender dig måske ikke, men det glæder vi os til. Vi ønsker at bevare dynamikken i vor bestyrelse og tror, vi på denne måde kan skabe frisk tankegang til gavn for vore aktive.

Venlig hilsen
Allan Bo Jakobsen

Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]