25.2.2000: Nye regulativer i brydeforbundet!

Bestyrelsen har siden efteråret 1999 arbejdet med at bringe både stævneregulativet og mesterskabsregulativet "up to date".

Desuden er regulativet for DB’s æresnåle blevet revideret.

De nye regulativer er lagt ind her på hjemmesiden til erstatning for de gamle, og vi vil gerne opfordre dig til, at du bruger lidt tid på at læse regulativerne igennem.

I stævneregulativet er der ikke foretaget ændringer, blot tilretninger der gør regulativet mere tidssvarende.

I mesterskabsregulativet er der dog en hel del ændringer. Her vil vi gerne gøre opmærksom på nogle af de største af dem:

Det er ikke længere nødvendigt at deltage i kredsmesterskaber (JM & SM) for at kunne deltage til danske mesterskaber. Denne ændring gælder også for hold.

Ved drengehold og juniorhold kan ikke-danske medborgere deltage, blot de har fast bopæl i Danmark. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres.

Udlændinge, der deltager på seniorhold, skal have tilladelse hertil fra moderklubben. Denne tilladelse skal på forlangende kunne dokumenteres.

Holdopstillingerne for "ungdomsholdene" er ændret som følger:

Et drengehold består af 7 brydere, som stiller op i følgende vægtklasser:
29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 53-59 kg

Fremmøde med mindre end 5 brydere i vægt betragtes som udeblivelse.

Et juniorhold består af 7 ungdoms og juniorbrydere i følgende vægtklasser:
46-50, 54, 58, 63, 69, 76, 76-85 kg.

Fremmøde med mindre end 5 brydere i vægt betragtes som udeblivelse.

Et rent klubhold kan vælge at stille med maksimalt 2 udlændinge, der ikke opfylder bopælskrav (jf. §9) eller 2 brydere fra én dansk klub, der ikke er tilmeldt holdturneringen.

Klubber, der ikke kan stille eget hold, kan deltage på mikset hold bestående af brydere fra maksimalt 2 klubber.

I §27 er der foretaget en lille ændring i metoden til at udskille holdene fra hinanden i tilfælde af lighed i holdpoint.


Med venlig hilsen

Sekretariatet

Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]