30.7.2003: Lederseminar og Lederrekrutteringstræf

Tid:
27.-28. september 2003

Sted:
Søhøjlandets feriecenter, Lille Amerika, 8833 Gjern (ca. 15 km fra Silkeborg)

Målgruppe:
Alle ledere, forældre, ungledere, dommere, dommeraspiranter, listeførere, listeføreraspiranter.

Formål:
At uddanne og inspirere nuværende og kommende ledere og rekruttere og inspirere nye og kommende dommere og listeførere samt uddanne nuværende dommere og listeførere.

Mødetid:
Lørdag den 27. september 2003 kl. 11.00.

Pris:
600 kr. pr. deltager for kursus og ophold i moderne feriecenter med vandland. Betalingen foregår på Søhøjlandet, ved kursusstart, for alle tilmeldte.

BEMÆRK! Tilmelding er bindende.

Program:

Lørdag d. 27. september 2003

Kl. 11.00: Velkomst ved DB’s formand, Allan Jakobsen og DB’s uddannelsesudvalgsformand, Marek Zandberg.

Kl. 11.15: Sidste nyt på breddefronten v/breddekonsulent Morten Hansen.

Kl. 12.00-13.00: Frokost.

Kl. 13.00-15.00: Hvor går udviklingen hen, når vi sover? V/Niels Villemoes.

Kl. 15.00: Kaffe.

Kl. 15.30-17.00: Gruppedrøftelser af spørgsmål fra Niels Villemoes.

Kl. 17.15-19.30: Indkvartering og mulighed for at bade i supermoderne vandland, stå på ski, samt mange andre muligheder.

Kl. 19.30: Middag og socialt samvær.

Søndag d. 28. september 2003

Kl. 08.00-09.00: Morgenmad.

Kl. 09.00-14.00: Temaopdelt med følgende, nedenstående emner.

Kursus:

A: Ungledere
Indhold:
Debat med ungledere.
Hvordan får vi stabiliseret ungdomsnetværket i dansk brydning?
Ideer/tiltag fra de unge.

B: Kommende ledere/forældre
Orientering om forbundets organisation.
Hvilke muligheder har en ny leder eller forældre for at komme i kontakt med forbundet?
Hvordan kommer man ”til” i en klub, hvis man gerne vil?

C: PC-kursus – i listeføring
Indhold:
’Føre’ et lille seniorstævne – som kræver:
Opbygning og tilretning af programmet til det eksakte stævne.
Indskrivning af deltagere.
Udskrivning af auto omgangslister.
Udskrivning af manuelle omgangslister.
Udskrivning af resultatlister.
Beregning af klubpoint.

Deltagernes forudsætning for at deltage:
Have eget PC udstyr med.
Have Access installeret.
Kunne føre alm. listeførerskemaer.

D: Listeførerkursus – for kandidater
Indhold:
Teori og opgaver på skemaer, individuelt.
Aflæsning af omgangslister mm.

Deltagernes forudsætning for at deltage:
Interesse i at blive listefører.

E: Dommerkursus – for kandidater
Indhold:
Fællesskab.
Imødekommenhed.
Attitude.
Pointtildeling (visning af point) – praktik på madrassen.
Dommersedlen.
Samarbejde.
Ny sidedommeruddannelse.
Honorering af dommere.

F: Dommerkursus – for etablerede dommere
Indhold:
Dommerkoordinatorens opgaver (konkurrencesystemet).
Dommerkollegiets opgaver (dommersedlen).
Ny inddeling af dommere.
Større aktivitet for at beholde sin kategori som dommer.
Honorering af dommere.
Nye arbejdsopgaver til dommerudvalget.

Der vil blive fælles praktik på madrassen for kursisterne på E og F!

G: Klublederen – for klubformænd, b-medlemmer mm.
Indhold:
Hvordan får vi en bedre struktur på klubben?
– organisering
– struktur
– uddelegering
Hvilke krav skal vi stille til breddekonsulenten?
Hvordan gør vi bedst brug af breddekonsulenten?

Indbydelsen er sendt ud til klubber og dommere, og der er stadig eksemplarer at få ved sekretariatet.

Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]