21.11.2003: Forslag til regelændringer (dansk)

Forslag til ændring af reglerne (til afprøvning hos de nationale forbund)

A. Stævnesystem


1) Alle brydestævner skal gennemføres efter et system med direkte eliminering og efterfølgende opsamlingskampe (repêchage) for de brydere, der har tabt til finalisterne. For at opnå idealantallet af deltagere i hver vægtklasse (4, 8, 16, 32) starter kampene i vægtklassen (som regel) med en kvalifikationsrunde, hvor dette idealantal findes. Denne kvalifikation starter fra bunden af startlisten i hver vægtklasse. Opsamlingskampene starter med, at de første tabere til finalisterne inklusive eventuel(le) taber(e) i kvalifikationsrunden møder hinanden og fortsætter til og med de brydere, der har tabt semifinalerne. Vinderne at de to sidste opsamlingskampe modtager hver sin bronzemedalje.

2) Hver vægtklasse påbegyndes og afsluttes på én og samme dag. Indvejning for hver vægtklasse foretages dagen før vægtklassens kampe.

B. Kampenes varighed

1) Kampenes varighed er inddelt i tre perioder af hver to minutter med 30 sekunders pause imellem. Ved afslutningen af hver periode skal en vinder af perioden findes. En bryder, som vinder to perioder, kåres som vinder af kampen. Hvis vinderen kan kåres efter to perioder, annulleres tredje periode. Faldet afslutter automatisk kampen uanset i hvilken periode, det indtræffer.

2) I tilfælde af uafgjort i én af perioderne, findes vinderen ved fortløbende at undersøge følgende elementer:

– Værdien af de tekniske point (5, 3, 2, 1).
– Hvis det stadig er uafgjort, afgør det første tekniske point hvem, der vinder.

C. Ændring af pointsystemet

1) En bryder, der udfører et 5-pointsgreb med høj kurve, kåres som vinder af perioden, uanset hvad stillingen er.

2) En bryder, som i én periode udfører to 3-pointsgreb, kåres som vinder af perioden, uanset hvad stillingen er.

3) En bryder, der fører med seks point, kåres også som vinder af perioden.

4) Hver gang, en bryder i stående kamp sætter sin fod på kantmåtten, får hans modstander ét teknisk point.

5) Al madrasflugt og al flugt fra greb i stående eller parterre straffes som nu med ét eller to tekniske point til modstanderen.

6) Enhver afbrydelse af kampen pga. skade uden blødning straffes med ét eller to point til modstanderen.

7) Det ekstra point for alle løft fra parterre annulleres.

8) Pointet til en bryder, som rejser sig fra nederste position i parterre, annulleres.

9) Beordring i parterre efter henstilling for passivitet annulleres.

10) Oprulning kan udføres gentagne gange efter hinanden.

11) Henstilling for passivitet straffes automatisk med clinch (beordret krydstag). Den aktive bryder skal koble først. Kamplederen har alle muligheder for at kræve kontakt under clinch’et ved at tage fat i bryderne for at bringe dem tættere sammen. To strafpoint gives til en bryder, der nægter clinch.

(Fortolkning).

Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]