21.12.2003: Til klubberne

Kære venner!

Endnu et år er ved at rinde ud. Det har været et spændende år med mange udfordringer. Vi har alle drømme, visioner og mål. Det er ikke alt, der kan opfyldes her og nu, men der knokles hårdt i de fleste klubber for at nå egne og forbundets mål.

Vi kan alle glæde os over, at den elitesatsning, vi sammen besluttede at føre ud i livet, ikke længere er en vision, men et realistisk mål, hvor nogle delmål nu er opnået. Vi har fået det blå stempel fra Team Danmark på, at vort arbejde med talent og elite er rigtig godt. Vi er ikke længere bare "de brydere", man gerne vil møde ved internationale mesterskaber. Vi har klasse. Det er fantastisk rart at kunne se, det nytter, og at et lille forbund også kan lave elite – selv med begrænsede midler.

Det er sagt tit, men jeg gør det gerne igen. Vi er atter blevet olympiske, og det agter vi at fortsætte med at være. Håkan var den første, der brød isen, men han bliver ikke den sidste. Man taler om, at vi ikke havde kulturen til at have elite, men med vilje og kampgejst har vi bevist noget andet. Det har været et fælles projekt – styret af vort eliteudvalg, men uden engagerede klubber var det aldrig lykkedes. Det fortæller mig, at vi kan, hvad vi vil. Det er udelukkende et spørgsmål om vilje og tro på det projekt, man sætter i gang, og så at få det forankret solidt i sit bagland.

Vi har i dag en stor tilgang af nye børn, som skal have gode brydeoplevelser. Det kan vi også give dem. Vi har et godt produkt, som, hvis det bliver solgt med samme engagement, vil gøre det meget sjovere at være brydeleder. Forbundet udbyder kurser for at udvikle jeres ledere og trænere. Lad os håbe, at den vej, eliten har vist, vil smitte af, så mange flere vil have del i vor succes. Det er stods alt meget sjovere at gøre et stort arbejde, når det giver succes. Jeg tror, vi sammen går en lys tid i møde – med mange store udfordringer. Det bliver sjovt! En dejlig udfordring som givet vil gøre os alle stærkere.

Lad os starte det nye år med en succes, som I alle kan være med til at skabe. Det tager kun 10 minutter og vil give os en positiv start på det nye år. Det er DIF’s medlemsregistrering, jeg beder jer om at indsende. I har alle fra DIF fået brev derom med fyldig vejledning, så I kan sende den på gammeldags facon eller elektronisk. Skulle I have spørgsmål omkring vejledningen, kan I hente hjælp hos Frants Gufler på sekretariatet. Det ville være den første succes i det nye år, hvis alle klubber brugte de 10 minutter og fik indsendt skemaet rettidigt. Frants har også jeres koder, hvis det er nødvendigt.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med håbet om, at I vil være med til at gå efter nye mål. Vi har vist, at vi kunne løse den sværeste vision.

Det er da ikke så ringe endda...., så hvorfor ikke også gøre noget ved de mindre mål?!

Allan Jakobsen

Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]