12.9.2004: Regelændringer!

Her følger den danske version af de nye bryderegler. Vær opmærksom på, at der stadig kan komme ændringer til disse regler.

FILA afholder to seminarer, hvor reglerne gennemgås og testes. Midt i december er det et panel med trænerne, der diskuterer reglerne, og midt i januar er det dommernes tur. Direkte herefter udsendes det endelige regelsæt.

Bemærk også, at vi i Danmark – i henhold til beslutningen, der blev taget på årets repræsentantskabsmøde, ikke tager systemet med direkte eliminering i brug, men bibeholder den nuværende stævneafviklingsform med inddeling i puljer.

I november besluttes det, om seniorvægtklasserne skal udvides med 50 kg klassen.


A. Stævnesystem

1. Alle brydestævner skal afvikles efter systemet med direkte eliminering – med opsamlingskampe til de brydere, der har tabt til bryderne, der mødes i finalen. Det ideelle antal søges ved stævnestart, og kampene udkæmpes startende fra bunden af startlisten. Opsamlingskampene begynder med bryderne, som tabte i første omgang (og under kampene i søgningen efter det ideelle antal) mod en af de to finalister op til taberne af semifinalerne i direkte linje. Vinderne af de sidste to opsamlingskampe får begge en bronzemedalje.

2. Hver vægtklasse afvikles på en dag. Indvejningen for hver klasse foregår dagen før stævnestart for den pågældende vægtklasse.

B. Kampenes varighed

1. Kampene deles i tre perioder af 2 minutter hver med en pause på 30 sekunder. Der bliver udpeget en vinder at hver periode. Den bryder, der vinder to perioder, erklæres for vinder af kampen. Hvis en vinder findes efter to perioder, aflyses den tredje periode. Faldet afslutter automatisk kampen uanset i hvilken periode, det indtræffer.

2. I tilfælde af, at en periode ender uafgjort, findes vinderen ved hjælp af:

– Værdien af de tekniske point (3-2-1).
– Hvis det stadig står uafgjort, afgør det første tekniske point perioden.


C. Ændring af scoringssystemet

1. Den bryder, som udfører et 5-point greb (greb med høj kurve), erklæres for vinder af perioden uanset scoringen.

2. Den bryder, der udfører to 3-point greb i en periode, erklæres for vinder af perioden uanset scoringen.

3. Den bryder, som opnår et forspring på seks tekniske point, erklæres for vinder af perioden.

4. Hver gang en bryder i stående sætter en fod uden for den røde zone (passivitetszonen), får modstanderen et teknisk point.

5. Al madrasflugt og undvigelse af greb i stående eller parterre straffes som nu med ét eller to tekniske point.

6. Alle afbrydelser af kampen for skader uden blod straffes med ét point til modstanderen.

7. Det ekstra point for alle løft fra madrassen annulleres.

8. Det point, der tildeles en bryder, som kommer op at stå fra parterre, annulleres.

9. Beordret parterre efter en advarsel eller henstilling for passivitet annulleres.

10. Oprulning og ankelgreb (fristil) må udføres flere gange efter hinanden.

11. Henstilling for passivitet annulleres.

12. I de tilfælde, hvor perioden på to minutter ender 0-0, skal clinch beordres ved slutningen af de to minutters regulær kamptid. Kamplederen skal fortsat trække lod for at afgøre hvilken bryder, der skal påbegynde clinchet. Clinchet må maksimalt vare 20 sekunder. Den nuværende clinch-regel står stadig ved magt for at finde en vinder. Hvis den bryder, der vandt lodtrækningen, ikke har formået at score et point inden for de 20 sekunder, tildeles modstanderen et point.

13. Under græsk-romersk clinch skal de to brydere stå med fødderne i midtercirkelen, bryst mod bryst. Bryderen, der vandt lodtrækningen, kan udføre et greb, lige så snart dommeren fløjter kampen i gang, selv om modstanderen ikke skulle have koblet. De to strafpoint går kun til den bryder, som nægter clinch.

14. Clinch i fristil skal foretages anderledes. Den bryder, der har vundet lodtrækningen, skal gribe modstanderens ben – også i tilfælde, hvor scoringen er 0-0 ved afslutningen af de to minutters regulær kamptid.

15. Varigheden af hviletiden mellem kampe reduceres til 15 minutter for at undgå afbrydelser af stævnet.


D. Ændringer af vægtklasserne

1. Det foreslås at tilføje 50 kg klassen ved alle stævnet for senior mænd – for at have samme klasser for senior og junior. Vægtklasserne for kvinder forbliver uændrede.


E. Klassifikationssystem

1. På baggrund af indførelsen af direkte eliminering, skal bryderne i hver kategori placeres på følgende måde:

– Taberne af de to finaler om bronzemedaljerne placeres begge som nr. 5.

– For placering af bryderne fra 7.-pladsen er klassifikationspointene afgørende. I tilfælde af pointlighed i klassifikationspoint placeres de efter følgende kriterier:

– hvis bryderne ikke kan placeres ud fra kriterierne herunder, placeres de lige.

1. Flest faldsejre
2. Flest sejre på teknisk overlegenhed (6 point forskel)
3. Flest vundne perioder på teknisk overlegenhed
4. Flest tekniske point scoret under hele stævnet
5. Færrest tekniske point scoret på bryderen under hele stævnet

– Bryderne, som deltager i opsamlingen, placeres også ifølge de klassifikationspoint, de har scoret under hele stævnet.

Klassifikationspoint
– Faldsejr: 5 point
– Teknisk fald, opgivelse, diskvalifikation: 4 point
– Pointsejr: 3 point
– Nederlag med scorede tekniske point: 1 point
– Nederlag uden scorede tekniske point: 0 point

Klik her for at deltage i debatten.
Der er oprettet 15 indlæg.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]