4.2.2005: Trænerkursus i Åbyhøj stor succes!!

I flere år har har det været nærmest umuligt at få gang i uddannelse af trænerne. Lige bortset fra kurset "Leg og læring" har det tidligere Uddannelsesudvalg måttet aflyse deres tiltag på grund af for få eller ingen tilmeldte. Trænerkurset i Thrott Åbyhøjs lokaler over to træningsaftener med en uges mellemrum var derfor afsat som prøve for en anden måde at køre et "modul". "Teknik og læring 2" med inspiration fra den russiske brydeskole – ét ud af 12 moduler i den samlede træneruddannelse – ville normalt være blevet afviklet på én dag i weekenden med seks timers varighed.

I stedet blev det til to gange tre timer på hverdagssaftener. Throtts drengebrydere var 'kaniner'. Kurset blev ledet af Frank L. Jensen og Allan Zandberg. 14 deltagere – primært fra det jyske – var mere, end vi turde håbe på. Og de fleste gav udtryk for, at det var tidspunktet og beliggenheden, der var afgørende for deres deltagelse. Derudover gav alle udtryk for at have fået noget med hjem, der kunne bruges.

Jeg har på mine klubbesøg lyttet til ønsker mht. uddannelse af trænere og samtidig luftet muligheden for en mere "dynamisk" form, hvor vi kører uddannelse/inspiration regionalt og på hverdagsaftener. Det kunne se ud til, at det er måden at gøre det på. Initiativet til ovenstående må meget gerne komme fra jer ude i klubberne. For de fleste af jer er det over 10 år siden, I har været på kursus. Det er ikke godt nok! Vi skal gøre noget på dette område. Kom ud af busken – fordi man er eller har været en god bryder, er det ikke ensbetydende med, at man er god til at formidle. Og der er ikke noget som at få inspiration også fra trænerne i de andre klubber. I véd det, så nu er det nu!

Palle Nielsen

Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]