9.6.2005: Sommerseminar og årsmøde

Sommerseminaret
Med visionen om at blive den førende brydenation i Norden havde Udviklingsudvalget lagt et spændende program. Og med den energi, som deltagerne lagde for dagen, må det siges, at være blevet en succes. Gruppearbejdet fik rystet klubbernes deltagere sammen, og dialogen var meget engageret. Det foreløbige resultat blev fremvist søndag formiddag, og nu arbejder Udviklingsudvalget videre på at få struktureret det foreløbige resultat.

Ved aftenens sammenkomst blev BK Thor (bestyrelsen ses på øverste foto) udnævnt til årets breddeklub for deres mangeårige flotte arbejde for at give kvalificerede tilbud til børn og unge.

Årsmødet 2005
Forbundets årsmøde blev et af de korteste i mands minde. Det var, som om begejstringen over weekendens flotte resultater gjorde, at talelysten var væsentlig mindre, end den plejer at være. Beretninger, regnskab og lovforslag blev alle godkendt. Der var også en debat omkring FfI's regulativforslag, som bestyrelsen nu arbejder videre med. Under valg ønskede Bøge Christiansen ikke at fortsætte, da tiden ikke tillod det mere. Til ny kasserer blev Lone Søberg valgt. Til Bøge skal der lyde en stor tak for hans engagement, og der skal også lyde et stort velkommen til Lene. Vi glæder os til at samarbejde. På resten af pladserne var der genvalg.

Som altid er det en stor glæde at kunne være med til at udnævne årets brydere og leder. I år kunne vi endog udnævne Torben Lindby til æresmedlem (midterste foto). I begrundelsen for dette sagde formand Allan Jakobsen bl.a.: Torben Lindby var manden, som var igangsætter af vort eget uddannelsessystem. I tresserne var det nyt, at små forbund strukturerede deres egen uddannelse. Hans lærerbøger bruges stadig i vore klubber. Torben har taget et stort ansvar for vort forbunds udvikling. Således var han medlem af bestyrelsen i en lang periode og også formand i en årrække. Torben er stadig aktiv og lægger i dag et stort arbejde i KIF, Kolding.

Til årets leder blev Kurt Højgård (nederste foto) valgt. Selv om Kurt har familiære relationer til brydesporten, var det ikke skrevet nogen steder, at Kurt skulle blive brydeleder. Men godt klubsammenhold i Nakskov fik ham til at påtage sig opgaver, og interessen for brydningen voksede. Så meget at han satte sig i formandsstolen og i snart mange år har gjort en kæmpe indsats for Nakskov BK.

Årets brydere blev:
Årets drengebryder: Martin Lorensen, AIR
Årets ungdomsbryder: Anders Ekstrøm, Thor N
Årets kvindebryder: Nanna Hyllegaard Pedersen, Thor N
Årets juniorbryder: Mark O. Madsen, Thor N
Årets seniorbryder: Håkan Nyblom, Herning

Allan B. JakobsenKlik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]