Udviklingspuljen


Retningslinjer for ansøgning om tilskud til projekter og aktiviteter
fra Danmarks Brydeforbunds udviklingspuljeFormål
Fremme aktiviteter, der understøtter Danmarks Brydeforbunds prioriterede indsats- og udviklings-områder.


Forudsætninger for at opnå støtte
Aktiviteternes indhold og effekt skal dokumenteres, således at erfaringerne herfra kan danne grundlag for andre klubber/interessenter, der ønsker at lave en tilsvarende eller lignende aktivitet.

En eller flere kontaktpersoner skal efterfølgende stå til rådighed for rådgivning og erfaringsudvikling med andre klubber/interessenter.

Der kan maksimalt ydes støtte til samme aktivitet en gang årligt og tre gange ialt pr. klub. Der kan reduceres i antal gange, hvis der er stor efterspørgsel på støtte til samme aktivitet.

Forretningsgang ved ansøgning
Ansøgningen skal laves på et ansøgningsskema vedrørende Danmarks Brydeforbunds udviklingspulje. Af hensyn til behandlingstiden skal ansøgningen være hos sekretariatet senest en måneder før projektets afholdelse.

Ansøgningen med oplæg til indhold, effektmål og budget skal sendes til sekretariatet og stiles til udviklingsudvalget.

Ansøgningerne bliver løbende behandlet, og der kan forventes svar ca. 14 dage efter, at ansøgningen er modtaget af sekretariatet.

Umiddelbart efter aktiviteten eller projektet er afsluttet, skal ansøger udarbejde et regnskab og en evaluering samt opgørelse af effekten af forløbet.

Evalueringsrapport, fortegnelse over kontaktpersoner og det endelig regnskab, der samtidig er en udbetalingsanmodning, skal sendes til sekretariatet. Efter behandling af evalueringen udbetales tilskuddet til ansøger.

Der gives generelt ikke tilskud til projekter, der har været afholdt oftere end tre gange.

Ansøgnings- og evalueringsskemaer kan fås i elektronisk udgave ved at benytte de to links nederst på denne side eller hos sekretariatet. Sekretariatet vil helst have skemaerne retur i elektronisk udgave.

Beløbsramme
Den maksimale beløbsramme, der udbetales som tilskud til et projekt eller aktivitet indenfor højtprioriterede indsatsområder er 10.000 kr. For mellem prioriterede områder er beløbsrammen på maksimalt 5.000 kr. For lav-prioriterede områder er beløbsrammen på maksimal 2.500 kr. og kan højst udgøre 50 % af de dokumenterede udgifter. Øvrige projekter kan opnå tilskud, såfremt udviklingsudvalget vurderer, at der har værdi /effekt for brydesporten generelt.

Udviklingsudvalget kan
Lave undtagelser for tilskudsrammen, hvis udviklingsudvalget finder, at projektet eller aktiviteten har en værdi eller effekt, der berettiger til det i henhold til de prioriterede indsatsområder

Graduere tilskudsrammen efter klubbernes udviklingstrin og behov

Graduere tilskudsrammen, såfremt udvalget vurderer, at projektet ikke får den af ansøgeren forventede værdi eller effekt

Afvise et projekt helt, såfremt forudsætningerne for at opnå tilskud ikke er tilstrækkelige.

Er der spørgsmål vedrørende ansøgningen/evalueringen – så kontakt Danmarks Brydeforbunds breddekonsulent, der også vil være behjælpelig med vejledning til ansøgninger til andre puljer ved større projekter.

Giv dit projekt en god start!

Søg tilskud hos

Danmarks Brydeforbunds udviklingsudvlg!


Tryk her for at downloade ansøgningsskema (36kb).

Tryk her for at downloade afregningsrapport (37kb).
[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]